Dr. Öğr. Üyesi NAGEHAN DESEN KÖYCÜ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NAGEHAN DESEN KÖYCÜ

T: (0282) 250 2085

M dkoycu@nku.edu.tr

W dkoycu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez: Bağlarda kurşuni küf hastalığı etmeni (Botrytis cinerea Pers Ex. Fr.)´nin kullanılan fungisitlere karşı duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi ve kimyasal mücadelesi üzerine araştırmalar (2007)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1993-2006
Tez: Soğanda Tohumla Taşınan Bazı Önemli Fungal Hastalıklar ve Arpacığa Geçiş Durumları (1995)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ
2011-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ
1994-2011
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
YÖK Bursu NORTH DACOTA STATE UNİVERSITY US 2013-2013
Erasmus programı TUSCİA UNİVERSİTESİ 2005-2005
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Fitopatoloji
Pestisititler ve Toksikoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÖYCÜ N. D., Özer C., Solak E., Delen N., Infection of Botrytis cinerea in Different Fungicide Application Programs in Semillon Grape, journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 15, pp. 61-67, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. KÖYCÜ N. D., Sukut F., Effect of Unregistered Fungicides to Fusarium culmorum, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 15, pp. 26-35, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. KÖYCÜ N. D., Stenger J. E., HattermanValenti H. M., Cold Climate Winegrape Cultivar Sensitivity to Sulfur in the Northern Great Plains Region of the United States, HortTechnology, vol. 27, pp. 235-239, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. Pasquali M., Beyer M., Logrieco A., Balmas V., Basler R., Bautgny A. L., Chrpova J., Czembor E., Gagkaeva T., Gonzales Jean M. T., Hofgaard I., KÖYCÜ N. D., Hoffmann L., Levic J., Marin P., Miedaner T., Migheli Q., Moretti A., Müller M. E. H., Munaut F., Parikka P., Barthel M. P., Piec J., Scauflaire J., Scherm B., Stankovic S., Thrane U., Uhlig S., Vanheule A., Yli Mattila T., Vogelgsang S., A European Database of Fusarium graminearum and F culmorum Trichothecene Genotypes, Frontiers in Microbiology, vol. 7, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., Diana m., Anna Maria T., Magro P., Chilosi G., T-resveratrol accumulation and polygalactoronase inhibition during infection of grape berries by Botrytis cinerea, Journal of Plant pathology, vol. 96, pp. 261-269, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., Delen N., Sensitivity of Botrytis cinerea isolates against some fungicides used in vineyards, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol. 11, pp. 1892-1899, 2012.
Özgün Makale CAB abstract Erişim Linki
7. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Analysis of polygalacturonase enzyme production in isolates of Botrytis cinerea sensitive to different fungicides used in vineyards, Journal of Phytopathology, vol. 158, pp. 744-749, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., The Ability of Plant Compost Leachates to Control Black Mold Aspergillus niger and to Induce the Accumulation of Antifungal Compounds in Onion Following Seed Treatment, Biocontrol, vol. 51, pp. 229-243, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Chilosi G., magro p., Resistance to Fusarium basal rot of onion in greenhouse and field and associated expression of antifungal compounds, Phytoparasitica, vol. 32, pp. 388-394, 2004.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Chilosi G., Pizziolo P., COŞKUNTUNA A., Magro P., Pectolytic isoenzymes by Fusarium oxysporum f sp cepae and antifungal compounds in onion cultivars as a response to pathogen infection, Canadian Journal of Plant Pathology, vol. 25, pp. 249-257, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., MİRİK M., SORAN H., BOYRAZ ERDEM D., Effect of some organic amendments on onion bulb rot, PHYTOPARASITICA, vol. 30, pp. 429-433, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Evaluation of Seed Treatments for Controlling Aspergillus niger and Fusarium oxysporum on Onion Seed., Phytopathology Mediterrane, vol. 37, pp. 33-40, 1998.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
13. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., Determination of Seedborne Fungi in Onion and Their Transmission to Onion sets, PHYTOPARASITICA, pp. 25-31, 1997.
Özgün Makale SCI-Expanded
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Fruit and Vegetable Diseases, Bölüm: Seed-borne fungal diseases of onion and their control, Yayın Yeri: Kluwer, Editör: k. g. Mukerji, 2004.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., Determination of resistance in some wheat cultivars against Fusarium spp. isolates in trakya region, 14 th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union (25.08.2014-26.08.2014).
Poster
2. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Pectolytic Enzymes Produced By Alternaria alternata ın Culture and During Colanızatıon of Common Wheat Kernels., Congress of the Mediterranean Phytopathological Union (11.06.2006-15.06.2006).
Poster
3. KÖYCÜ N. D., ÖZER C., COŞKUNTUNA A., ÖZER N., The Control of Fungal Dıseases on Vıne Grafts Durıng Callus Formatıon, Proceeding 12 th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, (11.06.2006-15.06.2006).
Poster
4. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., ÖZER C., Evaluation of susceptibility of table grape cultivars to botrytis bunch rot., XIII. International Botrytis Symposium. (25.10.2004-31.10.2004).
Poster
5. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Pathogenicity of Aspergillus niger and Some Fusarium Species on Onion Seeds and Seedlings., Proceeding 10 th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union (01.06.1997-05.06.1997).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KÖYCÜ N. D., SUKUT F., Buğdayda Fusarium culmorum a ruhsatlı olmayan Fungisitlerin Patojen Üzerine Etkisi, Türkiye VI. Bitki Koruma Kongres (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
2. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., DELEN N., Bağlarda Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers Ex. Fr.)’nin Kullanılan Fungisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Kimyasal Mücadelesi Üzerine Araştırmalar., Türkiye III: Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Sözlü Bildiri
3. Ma F., KÖYCÜ N. D., Magro P., ZOLLA L., Rinalducci S., Timperio A., Early Production of the Phytoalexin Resveratrol in Grape upon Infection with Botrytis cinerea in Field Conditions., XXIII. National Congress of the Italian Chemical Society (05.07.2009-10.07.2009).
Sözlü Bildiri
4. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Trichoderma harzianum’un ve Bazı Fungisitlerle Karışımının Bağda Kurşuni Küf Etmeni Botrytis cinerea’ya Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar., Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27.08.2007-29.08.2009).
Sözlü Bildiri
5. KÖYCÜ N. D., MAGRO P., ÖZER N., Botrytis cinerea İzolatlarının Virulensinin, Poligalakturonaz ve Pektin Metil Galakturonaz Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27.08.2007-29.08.2007).
Poster
6. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., Özer C., Önemli şaraplık üzüm çeşitlerinin Tekirdağ ili ekolojik koşullarında kurşuni küf hastalığına karşı reaksiyonlar, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu (19.09.2005-23.09.2005).
Sözlü Bildiri
7. DELEN N., YILDIZ Z., TOSUN N., KÖYCÜ N. D., Sensitivity of Botrytis cinerea isolates to some DMI ´s., Turkish Phytopathological Congress (21.09.1998-02.09.1998).
Sözlü Bildiri
8. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., COŞKUNTUNA A., Biological control studies on Botrytis allii Munn. In onion., VII. Turkish Phytopathological Congress (26.09.1995-29.09.1995).
Sözlü Bildiri
9. ÖZER N., BİLGİN O., COŞKUNTUNA A., KÖYCÜ N. D., Tekirdağ İli Ekolojik Koşullarında Bazı Makarnalık Buğdayların Külleme Hastalığına Karşı Reaksiyonları Üzerine Bir Araştırma., VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, (26.09.1995-29.06.1995).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Agricultural Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. International Journal of Advance Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Bitki Koruma Bülteni, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
4. Turkish journal Phytopathology, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Buğdayda Tohumda Kullanılan Fungisitlerin Fusarium culmorum Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.04.2015-19.09.2017.
2. Trakya Bölgesinde Bazı Buğday Çeşitlerinin Fusarium İzolatlarına Dayanıklılığının Tespit Edilmesi., BAP, Yürütücü, 04.02.2009-15.09.2011.
3. Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr.)’nin Trakya Bölgesinde Bağda Kullanılan Fungisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması., BAP, Araştırmacı, 05.05.2005-11.01.2007.
4. Soğanda (Allium cepa l.) Siyah Küf Ve Dip Çürüklüğü Hastalıklarına Karşı Dayanıklılığın Bazı Doğal Bileşiklerle Teşviki, BAP, Araştırmacı, 22.09.2000-21.09.2001.
5. Yaş Çürüklük Etmeni Fitopatojenik Funguslar ile Soğan Arasında Patojen-Konukçu İlişkilerinin Saptanması, , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 09.02.1999-09.02.2001.
6. Türkiye ´de Soğanda Tohumla Taşınan Fungal Etmenlerin Tespiti, Patojenisiteleri ve Kimyasal Savaşım Olanakları, BAP, Araştırmacı, 02.01.1995-01.01.1997.
Üyelikler
TÜRKİYE FİTOPATOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 1995-.